White
60x35 cm, Stoneware, marble base, iron, 1994