Bombsuit Baby V.2 -
Stoneware, gold glazed
49 cm
2019