Gender Identity
Gender Identity 1
Stoneware
25 cm
2019