Gender Identity
Gender Identity 2
Stoneware
27 cm
2019