Bartons moderne mytologi
av Lars Toft-Eriksen

"Det mest moderne i vår tid viser seg ofte å være det mest arkaiske," skrev en gang den amerikanske poeten Guy Davenport. Nettopp denne tvetydigheten eller dialektikken mellom det moderne og det arkaiske går igjen som en rød tråd i Andrew Bartons skulpturer.


Barton hevder selv at hans kunst i stor grad handler om drømmer. Dette kommer til uttrykk i skulpturenes noe uvirkelige figurer og drømmeaktige symbolikk. I henhold til Carl Gustav Jung måtte en del av det ubevisste, og der i gjennom drømmene, forstås som en kollektiv størrelse. Dette kollektive ubevisste bestod i henhold til Jung av arketyper. Arketypene utgjorde en slags psykologisk arv, hvor bestemte mytologiske bilder gjorde seg gjeldende i det ubevisste på kryss av kulturelle og historiske skillelinjer. Det er nettopp som slike mytologiske bilder at Bartons drømmer fremstår med et visst arkaisk preg. Slik Barton i sine skulpturer gir uttrykk for drømmer, aktiverer han også en rekke mytologiske symboler med lange tradisjoner. Det er selvfølgelig ikke snakk om reelle drømmer. Det dreier seg heller om tradisjonelle mytologiske bilder, som knyttes an til konvensjonelle forestillinger om drømmene.


I flere av skulpturene trekker Barton på tradisjonelle mytologiske bilder. Dette er særlig tydelig i Koyangwuti. Denne edderkoppkvinnen har Barton hentet fra Hopi-indianernes mytologi. Hun er heller ikke ukjent mytologisk materiale i et europeisk perspektiv. Særlig er hun vel kjent i form av Louise Bourgeois' gigantiske edderkoppkvinne Maman. I tråd med europeisk tradisjon inntar Bartons figur rollen som femme fatale - kvinnen som dødbringende skjøge og livgivende madonna.  I de fleste skulpturene i denne utstillingen trekker imidlertid Barton på metamorfosen som mytologisk symbol. Metamorfosen er et klassisk mytologisk motiv og betegner en tilstand av forvandling. Motivet er som regel benyttet som et bilde på tvetydig identitet og sjelelige overganger hos mennesket. Et klassisk symbol for metamorfosen er puppen, hvor et individ går fra en fysisk form til en annen. Denne symbolikken finnes igjen i flere av Bartons skulpturer, hvor figurene er svøpet inn i et puppelignende hylster. Mange av figurene later dessuten med lukkete øyne og stive positurer, til å befinne seg i en dvalelignende tilstand.


Fremfor noen andre beskjeftiget surrealistene seg med drømmenes verden. I drømmenedtegningen benyttet de seg i utstrakt grad av konvensjonelle mytologiske symboler. De reproduserte imidlertid ikke bare gammelt mytologisk materiale. Mytene skulle reaktiveres i en form, hvor de kunne avsløre skjulte sannheter om det moderne mennesket. Surrealismens mytologiske verden ble derfor supplert med rekke moderne symboler. Dette kunne være alt fra gummihansker og utstillingsdukker til flosshatter og revolvere. Slik skapte surrealistene sin moderne mytologi.


I likhet med surrealistene suppler også Barton de konvensjonelle mytologiske symbolene med moderne symbolikk. Dette kommer til uttrykk gjennom et visst industrielt preg ved skulpturene. Deres underpartier minner i flere tilfeller om industridesign.  Med et strømlinjeformet uttrykk får man nærmest inntrykk av at figurene er ikledd designprodukter med et bestemt bruksformål. I Skater, Roller og Mark III Angel Glider kommer dette klart til uttrykk, hvor figurene er fremstilt i noe som ligner designutstyr for diverse sportslige aktiviteter. Skulpturene spiller slik på tendenser i dagens samfunn, hvor det meste er utsatt for estetisering, styling og design.


Gjennom å knytte tradisjonelle mytologiske symboler til en samtidig symbolikk, gir Barton symbolene et meningsbærende potensial i vår samtid. Hva som rent konkret ligger bakenfor Bartons mytologiske bilder - hva de så å si betyr - er ikke nødvendigvis lett å se. Ofte beror nok dette på at skulpturene for Bartons vedkommende trekker på rent personlige erfarninger. Veiledet av de mytologiske symbolene overlates den konkrete tolkningen slik til betrakteren, og vil i stor grad bero på verkenes evne til å skape resonans hos ham eller henne.Teksten er hentet fra:
Lars Toft-Eriksen, "Bartons moderne mytologi" i:
"Andrew Barton 17 august - 3.september"
"Oslo: Blomqvist kunsthandel, 2006."

Norwegian
Dream Sniffer handler om vårt forhold til andres visjoner og drømmer kontra våre egne.
Her er Dream Sniffer oppslukt av drømmen. Den representerer en kilde til nytelse og en flukt fra egen virkelighet.
Med knærne bøyd, i god snifferpositur, kjenner Dream Sniffer den berusende duften av en fremmed drøm.
Mitt utgangspunkt (fra katalogen)
av Andrew Barton
Dream Hopper spretter fra den ene til den andre drømmen på en eklektisk samleferd gjennom underbevisstheten.
Et produkt gjennomgår en produktutvikling, fra den første enkle prototypen til en mer moden og avansert modell.  Mark III Angel Glider befinner seg i begynnelsen av en slik produktutvikling. Mark III Angel Glider er en tidlig versjon av en Engel.
Mark III Angel Glider ble skapt for en tid med en tykkere atmosfære og høyere vindstyrke, og kunne lett glide på de korte vingene.
Mark III Angel Glider ble senere erstattet av "fjær" versjonen som vi alle kjenner fra kirkekunsten.
I likhet med norrøne guder som Tor og Odin opplever de fleste Guder et høydepunkt i sin egen guddommelig popularitet, etterfulgt av dalende interesse. De blir erstattet av nymotens Guder, og møter sine eldre dager (i verste fall) som en "myte" eller en "legende".

Skulpturen min er en hyllest til en av disse glemt Gudinnene.
Koyangwuti, også kaldt Edderkoppkvinnen, har sin opprinnelse fra Hopi indiansk mytologi.

Mytologien:
Taiowa, skaperguden, lagde Sotuknang med ett mandat til å skape universet. Den første verden het Topela og her finner vi vår gudinne Koyangwuti. Hun skapte alle organismer på denne planeten men de var dessverre alle ulydige og ble drept i en flod av Sotuknang. Dette skjedde et par ganger. Den fjerde, vår moderne verden, lykkes de med, så langt.
Nettet til Koyangwuti representerer den synlige verden, den vi befinner oss i, en slags matrix. Det sies at hun en dag kommer til å trekke inn nettet sitt, og tilintetgjøre verden slik vi kjenner den.

Skulpturen er gitt seks ben i motsetning til edderkoppens åtte.
Skater og Roller skulpturen består av to bevegelsesfarkoster som synliggjør vår tilknytningen til et bestemt miljø. Fargevalget, skøyteegger og den oppsprukette overflaten er med på å understrekke denne skulpturens tilhørighet til et kaldt miljø.
I Roller skulpturen knyttes farkosten opp mot et varmere miljø. I likhet med middelalderens beleiringstårn ser jeg for meg denne skulpturen rulle bestemt og ustoppelig mot sitt mål.
I arbeidet Laurence innhylles beina i stofflignende plastmateriale tilkoblet ti kobberventiler.
Jeg ser for meg en legningsprosess i dette arbeidet, der smerten finner sitt utspring gjennom kroppens skjulte ventiler. En reponering av skallet og en indre bevegelse i det immobile menneske.
I David er ben og armene strukket slik at abstraksjonen blir tydelig.
Lemmene trekkes ut i en slags langstrakt omfavnelse. Skulpturen knytter seg visuelt opp mot krusifikset, symbolet på selvoppofrelse. Med deformerte og svulmede armer ser vi et resultatet av den vide omfavnelsen. 
SF er en hyllest til kvinnen. Skulpturens base, formet som korset, og de nakne bena, er brukt som et symbol på oppofrelse. Skulpturen er montert på to metallstenger og svinger fra side til side ved den minste berøring. Med armene langs siden er kvinnen statisk og fanget, overflaten er oppsprukket og varsler om det som ligger under, og som vil frem.
Med åpne øyne ser mannen hva som er i vente.  I likhet med den
kvinnelige SF skulpturen har også mannen armene langs siden, fanget og urørlig. Den nedre delen av kroppen er strukket. Føttene gir tegn til en anspenthet, en spenning som er et konstant element i mannens verden.
Generelt Om Skulpturene:
De figurative delene er modellert i steingods leire som brennes i en keramikkovn. Figurene blir modellert uten bruk av modell og de blir ikke støpt. Alle skulpturene er unikum.

De nedre, mer abstrakte delene, er bygget opp direkte rundt en armatur av jern. Formen blir bygget opp i betong og gips og dekkes med flere lag epoksy fiber som gir skulpturen fleksibilitet og styrke. Oppå dette brukes det flere forskjellige plasttyper og de blanke arbeidene er også lakkerte.Tilbake til utstillingen