Kunsthåndverk 2011- National Museum of Art and Design in Oslo
18 Sept-11 December

Exhibiting the
Kenny sculpture
Min tredimensjonell tolkning av Kenny fra South Park, mens han tisser de tre første bokstavene av profetens navn i snøen; forsøker å sette et spørsmålstegn ved religiøs basert vold og selvsensur i media og underholdningsbransjen i forhold til Profeten Muhammed.

Denne selv sensuren er dels med bakgrunn fra "nesten" bombingen av Viacoms hovedkvarter (distributør av serien South Park) i Times Square, våren 2010. Etter flere trusler fra den radikale gruppen Revolution Muslim valgte Comedy Central å sensorere bort alle bilder og referanser til profeten Muhammed i Episode 201 som viste Profeten i en bjørnedrakt.

Skulpturen viser figuren Kenny som "nesten" tisser Profetens navn i snøen, mens han "nesten" blir skutt i tissen.
My depiction of Kenny almost being shot in the dick while peeing the first letters of the prophets name in the snow, seeks to question and illustrate religious censorship by violence, and the self censorship by artists and the media when dealing with the prophet Muhammed.

Kenny is Almost Shot in the Dick while Peeing "Muh......" in the Snow was in part inspired by the "almost" bombing of Viacom (broadcasters of the show South Park) in Time Square in the spring of 2010, after receiving death threats from the group Revolution Muslim prior to the airing of  episode 201.  

Episode 201 features the prophet Muhammed in a bear costume.

Comedy Central subsequently modified Parker and Stone's version of the episode, obscuring all images and bleeping all references to Muhammed .

Catalogue cover
Banner outside Nasjonal Museum in Oslo