Post til:
Andrew Barton
Fyrstikkbakken 11e
0667 Oslo
Norge
email: andrew@artoslo.com
Tlf.  943 18 146
Atelier:
Schübelers g 7 A  i Oslo.
"Det mest moderne i vår tid viser seg ofte å være det mest arkaiske," skrev en gang den amerikanske poeten Guy Davenport. Nettopp denne tvetydigheten eller dialektikken mellom det moderne og det arkaiske går igjen som en rød tråd i Andrew Bartons skulpturer.
Fra:
Bartons moderne mytologi
av Lars Toft-Eriksen
Født i London, England 1970.
Barton har sin kunst utdannelse fra Kunsthøgskolen i Oslo 1991-1996, der han også senere var gjestelærer.

Andrew Barton jobber innen en klassisk/figurativ tradisjon med egen vri.
Ett kjennetegn ved Bartons arbeider er kroppsfragmenter i kombinasjon med abstrakt form eller industrielle/gjenkjennelige elementer.

Barton har utstilt; bla ved
Cultuurcentrum 'De Scharpoord' i Belgia 2003/4, på Blomqvist Kunsthandel 2006, og på Soda Gallery Istanbul, i 2012.

Han har deltatt på flere gruppeutstillinger i Norge; Høstutstillingen, Østlandsutstillingen,
Årsutstillingen på Kunstindustrimuseet,  Arena Vestfossen, Hordaland kunstnersenter, Ålesunds Kunstforening, Rauland Kunstforening, Telemarksgalleriet m.fl.

I utlandet har arbeidene blitt vist i USA, Tyskland, Belgia, Kina, Tyrkia, Skotland, Sverige og Danmark.

Skulpturene hans er representert i flere samlinger i inn og utland.


Barton har siden 1996 mottatt flere statlige og private kunstnerstipend, senest treårig arbeidsstipend i 2012.

I 2006 opprettet han nett tjenesten
www.PayPerSin.com som tilbyr agnostisk syndelindring.
Foto dokumentar
av Karina Ullensvang
mai 2008, atelier i Oslo